Activiteitenverslag 2016-2019

van de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant

Terug naar het overzicht

Voorwoord

Dit verslag bestrijkt de jaren 2016-2019, een periode van vier in plaats van de gebruikelijke twee jaar. De keuze daartoe is ingegeven door technische redenen.

Sinds de overzichtsperiode 2014-2015, is het verslag immers alleen online te lezen op onze website. De oorspronkelijke site liet de publicatie van dergelijke documenten niet meer toe. Het leek ons dan ook beter de lancering van een nieuwe site af te wachten. In 2019 werden daartoe de eerste stappen ondernomen. Logistieke redenen en redenen in verband met de personeelsbezetting noopten ons ertoe de verslagen van 2016-2017 en 2018-2019 te bundelen.

In lijn met de vorige activiteitenverslagen, hebben we ervoor gekozen om bepaalde thema's die bij de behandeling van de dossiers bijzonder complex leken verder uit te diepen. De dienst kreeg bijvoorbeeld meer en meer vragen over hoe de taalwet moet worden toegepast in onze huidige digitale samenleving. Het blijkt een grote uitdaging om de technische mogelijkheden die sociale media en digitale loketten bieden, te verzoenen met sommige voorschriften van de Taalwet bestuurszaken, die in een andere tijdsgeest opgesteld werd. Ook het thema van de beperkte taalregistratie komt in dit verslag weer aan bod. Zeker nadat de Raad van State in 2017, 2018 en 2019  zijn zienswijze in dat verband bleef aanhouden, bleven diensten en burgers zich immers vragen stellen. Tenslotte staan we stil bij enkele problemen op het vlak van sociale betrekkingen en de vertaling van bepaalde officiële documenten.

Wij wensen u veel leesplezier.

Valérie Flohimont en alle leden van de dienst van de adjunct van de gouverneur