Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft de website www.adjunct-gouverneur.be

De dienst van de adjunct van de gouverneur heeft heel wat inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website voor iedereen zo toegankelijk mogelijk is, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 9 november 2021.

Op het moment van nazicht voldoet de site gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

De beoordeling van de conformiteit van deze site is gebaseerd op een zelfevaluatie door de dienst van de adjunct van de gouverneur, met behulp van de Bosa Accessibility Check

Volgende onderdelen voldoen nog niet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA:

  • Niet alle functies zijn toetsenbordtoegankelijk.
  • Gearchiveerde informatie in pdf-formaat, zoals activiteitenverslagen van voorafgaande jaren, kan problemen stellen inzake toegankelijkheid. Het zou echter onevenredige kosten met zich meebrengen om deze toegankelijk te maken. Als u problemen ondervindt wanneer u de vroegere activiteitenverslagen wil raadplegen, kunt u via het contactformulier op deze site met onze dienst contact opnemen. Wij proberen dan voor u een oplossing te vinden.
  • Externe pdf-bestanden waarnaar we linken (bvb. arresten van het Grondwettelijk Hof of de Raad van State) stellen mogelijk toegankelijkheidsproblemen.
  • De kruimelpadnavigatie is niet voor elke pagina in orde.
  • Mogelijk kan er niet naar of rond alle contentblokken worden genavigeerd.

www.adjunct-gouverneur.be zal nog verder worden getest op toegankelijkheid. Bovenstaande lijst wordt dan ook geüpdatet naarmate de testen vorderen.

Feedback en contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? U kunt ze mailen naar het volgende adres: adjunct-gouverneur@vlaamsbrabant.be We kijken hoe we u kunnen helpen.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over onze website? Vul dan het klachtenformulier op deze website in. U vindt het onder de knop Registreer een klacht, in de footer.