Publicaties

Sedert 1 oktober 2005, brengt de dienst van de adjunct van de gouverneur op tweejaarlijkse basis verslag uit over zijn werkzaamheden. U vindt hier de gepubliceerde activiteitenverslagen tot en met 31 december 2019. De rubriek 'Rechtsleer' bevat een niet-exhaustieve lijst van interessante publicaties over het taalgebruik in bestuurszaken.