Statistieken

Activiteitenverslag 2016-2019

Terug naar het overzicht

Een omschrijving van de bevoegdheden van de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant vinden we terug in artikel 65bis van de Taalwet bestuurszaken en artikel 7, §5 van de wet van 2 augustus 1962 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Ze kunnen in twee kernopdrachten worden onderverdeeld: het administratief toezicht op de gemeentelijke overheden van de randgemeenten en de behandeling van klachten en advies- of informatievragen.