Actualiteit

22-09-2021

Raad van State, arrest, taalregistratie, herbevestiging termijn van vier jaar

De Algemene Vergadering van de Raad van State herbevestigt het standpunt dat zij voor de eerste keer innam in de arresten 227.775 en 227.776 van 20 juni 2014. Dit houdt in dat inwoners van de randgemeenten aan de gemeentelijke diensten kunnen vragen om hun keuze voor een dienstverlening in het Frans voor een periode van vier jaar bij te houden.

01-05-2021

Vaccinatie tegen COVID-19

In het kader van de vaccinatie tegen COVID-19 bieden verschillende instanties zelf meertalige informatie aan of verwijzen ze door naar een site waar u meertalige informatie kunt vinden.

U kunt o.a. terecht op de volgende sites :

Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaamse overheid): Uitnodiging COVID-19-vaccinatie in andere talen - Laat je vaccineren

Agentschap Integratie en Inburgering (Vlaamse overheid) : Uitnodiging COVID-19-vaccinatie in andere talen - Laat je vaccineren

FOD Volksgezondheid: Meertalige informatie | Information multilingue | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

20-04-2021

Vlaams Parlement – Vraag over de taalregistratie in de randgemeente Kraainem

In de vergadering van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement werd op 20 april 2021 aan Vlaams minister Bart Somers een vraag gesteld over de promotie van taalregistratie in de faciliteitengemeente Kraainem.

27-01-2021

Vlaams Parlement – Vraag over het taalgebruik in de oproepingsbrief voor vaccinatie tegen COVID-19 in de randgemeenten

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 27 januari 2021 werd een vraag gesteld over het taalgebruik bij de oproeping van de burgerbevolking voor de vaccinatie tegen COVID-19 in de faciliteitengemeenten.

19-01-2021

Vlaams Parlement - Vraag over de toepassing van de Taalwet bestuurszaken in het kader van het coronavaccinatiebeleid

In de vergadering van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement van 19 januari 2021 werd een vraag gesteld over de toepassing van de Taalwet bestuurszaken in het kader van het vaccinatiebeleid en de vaccinatiecampagne rond COVID-19.