Rechtspraak

Hier vindt u de uitspraken van rechtshoven, rechtbanken of andere instellingen die belangrijk zijn voor de toepassing van de taalwetgeving.

Raad van State - 23 december 2004 - arrest(en) 138.860, 138.861, 138.862, 138.863 en 138.864

Gebruik van de talen in bestuurszaken - Omzendbrief Peeters – bijhouden van de taalkeuze van de inwoners van de randgemeenten