Rechtspraak

Hier vindt u de uitspraken van rechtshoven, rechtbanken of andere instellingen die belangrijk zijn voor de toepassing van de taalwetgeving.

Raad van State - 17 mei 2018 - arrest(en) 241.512, 241.513, 241.514 en 241.515

Gebruik van de talen in bestuurszaken – bijhouden van de taalkeuze van de inwoners van de randgemeenten – invoering van een taalregistratiesysteem – schorsing

Grondwettelijk Hof - 5 oktober 2017 - arrest(en) 109-2017

Gebruik van de talen in bestuurszaken – taalkennis – taalkennisvereisten plaatselijke besturen.

Raad van State - 30 januari 2017 - arrest(en) 237.211

Gebruik van de talen in bestuurszaken – niet-benoeming van de burgemeester van de randgemeente Linkebeek

Europees Hof van Justitie (grote kamer) - 21 juni 2016 - arrest(en) C15 15

Taalgebruik in het bedrijfsleven – wettelijk verplichte documenten - factuur met grensoverschrijdend karakter

Grondwettelijk Hof - 11 mei 2016 - arrest(en) 68/2016

Gebruik van de talen in bestuurszaken – taalkennis – taalkennisvereisten onderwijzend personeel vrije scholen in de randgemeenten

Raad van State - 6 oktober 2015 - arrest(en) 232.445

Gebruik van de talen in bestuurszaken - taalkennis – taalkennisvereisten onderwijzend personeel - Franstalige vrije basisscholen in de randgemeenten

Grondwettelijk Hof - 12 maart 2015 - arrest(en) 28-2015

Gebruik van de talen in bestuurszaken – taalkennis – taalkennisvereisten onderwijzend personeel Franstalige vrije basisscholen in de randgemeenten – prejudiciële vraag

Europees Hof van Justitie (grote kamer) - 5 februari 2015 - arrest(en) C 317 14

Gebruik van de talen in bestuurszaken – taalkennis – taalkennisvereisten plaatselijke diensten - taalattest

Raad van State - 20 juni 2014 - arrest(en) 227.775, 227.776 en 227.777

Gebruik van de talen in bestuurszaken – (niet-)benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten Kraainem (benoeming), Linkebeek (niet-benoeming) en Wezembeek-Oppem (verwerping)

Grondwettelijk Hof - 3 april 2014 - arrest(en) 2014-058

Gebruik van de talen in bestuurszaken – niet-benoeming burgemeesters van randgemeenten – prejudiciële vraag