Rechtspraak

Hier vindt u de uitspraken van rechtshoven, rechtbanken of andere instellingen die belangrijk zijn voor de toepassing van de taalwetgeving.

Raad van State - 1 december 2020 - arrest(en) 249.105 en 249.106

Gebruik van de talen in bestuurszaken – bijhouden van de taalkeuze van de inwoners van de randgemeenten - invoering van een taalregistratiesysteem in de randgemeente Kraainem – afstand van het geding

Raad van State - 19 mei 2020 - arrest(en) 247.591, 247.592 en 247.593

Gebruik van de talen in bestuurszaken – bijhouden van de taalkeuze van de inwoners van de randgemeenten - kiesbrieven 2019 verstuurd in de randgemeenten Wezembeek-Oppem, Drogenbos en Linkebeek – verwerping van de vorderingen tot schorsing

Raad van State - 2 juli 2019 - arrest(en) 245.052, 245.053, 245.054 en 245.055

Gebruik van de talen in bestuurszaken – benoeming van de burgemeesters van vier randgemeenten

Hof van Cassatie - 6 december 2018 - arrest(en) C.18.0132.F

Gebruik van de talen in bestuurszaken – bijhouden van de taalkeuze van de inwoners van de randgemeenten

Raad van State - 17 mei 2018 - arrest(en) 241.512, 241.513, 241.514 en 241.515

Gebruik van de talen in bestuurszaken – bijhouden van de taalkeuze van de inwoners van de randgemeenten – invoering van een taalregistratiesysteem – schorsing

Grondwettelijk Hof - 5 oktober 2017 - arrest(en) 109-2017

Gebruik van de talen in bestuurszaken – taalkennis – taalkennisvereisten plaatselijke besturen.

Raad van State - 30 januari 2017 - arrest(en) 237.211

Gebruik van de talen in bestuurszaken – niet-benoeming van de burgemeester van de randgemeente Linkebeek

Europees Hof van Justitie (grote kamer) - 21 juni 2016 - arrest(en) C15 15

Taalgebruik in het bedrijfsleven – wettelijk verplichte documenten - factuur met grensoverschrijdend karakter

Grondwettelijk Hof - 11 mei 2016 - arrest(en) 68/2016

Gebruik van de talen in bestuurszaken – taalkennis – taalkennisvereisten onderwijzend personeel vrije scholen in de randgemeenten

Raad van State - 6 oktober 2015 - arrest(en) 232.445

Gebruik van de talen in bestuurszaken - taalkennis – taalkennisvereisten onderwijzend personeel - Franstalige vrije basisscholen in de randgemeenten