Rechtspraak

Hier vindt u de uitspraken van rechtshoven, rechtbanken of andere instellingen die belangrijk zijn voor de toepassing van de taalwetgeving.

Grondwettelijk Hof - 12 maart 2015 - arrest(en) 28-2015

Gebruik van de talen in bestuurszaken – taalkennis – taalkennisvereisten onderwijzend personeel Franstalige vrije basisscholen in de randgemeenten – prejudiciële vraag

Europees Hof van Justitie (grote kamer) - 5 februari 2015 - arrest(en) C 317 14

Gebruik van de talen in bestuurszaken – taalkennis – taalkennisvereisten plaatselijke diensten - taalattest

Raad van State - 20 juni 2014 - arrest(en) 227.775, 227.776 en 227.777

Gebruik van de talen in bestuurszaken – (niet-)benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten Kraainem (benoeming), Linkebeek (niet-benoeming) en Wezembeek-Oppem (verwerping)

Grondwettelijk Hof - 3 april 2014 - arrest(en) 2014-058

Gebruik van de talen in bestuurszaken – niet-benoeming burgemeesters van randgemeenten – prejudiciële vraag

Grondwettelijk Hof - 3 april 2014 - arrest(en) 2014-057

Gebruik van de talen in bestuurszaken – nieuwe benoemingsprocedure burgemeesters randgemeenten

Europees Hof van Justitie (grote kamer) - 16 april 2013 - arrest(en) C-202/11

Taalgebruik in de sociale betrekkingen in de bedrijfswereld – arbeidsovereenkomst met grensoverschrijdend karakter

Grondwettelijk Hof - 5 mei 2011 - arrest(en) 2011-060

Pedagogische inspectie – taalgebruik – Franstalig basisonderwijs in de taalgrensgemeenten van het Vlaams Gewest - bevoegdheid

Grondwettelijk Hof - 28 oktober 2010 - arrest(en) 2010-124

Pedagogische inspectie – taalgebruik – Franstalig basisonderwijs in de randgemeenten – bevoegdheid

Raad van State - 26 juni 2008 - arrest(en) 184.353

Gebruik van de talen in bestuurszaken – bijhouden van de taalkeuze van de inwoners van de randgemeente Wezembeek-Oppem – kiesbrieven 2003

Grondwettelijk Hof - 3 mei 2006 - arrest(en) 2006-065

Gebruik van de talen in bestuurszaken – taalkennis – taalkennisvereisten – onderwijzend personeel van de Franstalige gemeentelijke basisscholen in de randgemeenten