Rechtspraak

Hier vindt u de uitspraken van rechtshoven, rechtbanken of andere instellingen die belangrijk zijn voor de toepassing van de taalwetgeving.

Grondwettelijk Hof - 3 april 2014 - arrest(en) 2014-057

Gebruik van de talen in bestuurszaken – nieuwe benoemingsprocedure burgemeesters randgemeenten

Europees Hof van Justitie (grote kamer) - 16 april 2013 - arrest(en) C-202/11

Taalgebruik in de sociale betrekkingen in de bedrijfswereld – arbeidsovereenkomst met grensoverschrijdend karakter

Grondwettelijk Hof - 5 mei 2011 - arrest(en) 2011-060

Pedagogische inspectie – taalgebruik – Franstalig basisonderwijs in de taalgrensgemeenten van het Vlaams Gewest - bevoegdheid

Grondwettelijk Hof - 28 oktober 2010 - arrest(en) 2010-124

Pedagogische inspectie – taalgebruik – Franstalig basisonderwijs in de randgemeenten – bevoegdheid

Raad van State - 26 juni 2008 - arrest(en) 184.353

Gebruik van de talen in bestuurszaken – bijhouden van de taalkeuze van de inwoners van de randgemeente Wezembeek-Oppem – kiesbrieven 2003

Grondwettelijk Hof - 3 mei 2006 - arrest(en) 2006-065

Gebruik van de talen in bestuurszaken – taalkennis – taalkennisvereisten – onderwijzend personeel van de Franstalige gemeentelijke basisscholen in de randgemeenten

Raad van State - 23 december 2004 - arrest(en) 138.860, 138.861, 138.862, 138.863 en 138.864

Gebruik van de talen in bestuurszaken - Omzendbrief Peeters – bijhouden van de taalkeuze van de inwoners van de randgemeenten