Votre point de contact pour le respect de la législation linguistique

dans les communes périphériques de la province du Brabant flamand

Informations générales

Parcourir les informations

Informations actuelles sur la législation linguistique

Parcourir les dernières modifications

Notre service

L'adjoint du gouverneur du Brabant flamand veille à l'application correcte de la législation linguistique dans les communes périphériques. Cette mission comporte deux volets: la tutelle administrative et le traitement des plaintes. Nos locaux se trouvent dans la maison provinciale (Provinciehuis) à Louvain. 

En savoir plus
22 sept. 2021

Conseil d'État, arrêt, enregistrement linguistique, réaffirmation du délai de quatre ans

L'Assemblée générale du Conseil d'État réaffirme le point de vue qu'elle a avancé pour la première fois dans les arrêts 227.775 et 227.776 du 20 juin 2014. Cela implique que les habitants des communes périphériques peuvent demander aux services communaux de conserver leur choix d'être servis en français pour un délai de quatre ans. 

Dernières mises à jour

Raad van State, arresten, 241.512, 241.513, 241.514, 241.515 en 241.516

Op 26 juni 2017 vernietigde de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur de beslissingen van de randgemeenten Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem waarmee die gemeenten de interpretatie van de artikelen 25, 26 en 28 van de Taalwet bestuurszaken, zoals die blijkt uit de arresten 227.775 en 227.776 van 20 juni 2014 van de Raad van State, concreet wilden toepassen. Die interpretatie leidt de facto tot een beperkte taalregistratie. De gemeentebesturen in kwestie troffen in 2017 de nodige maatregelen daartoe via de aankoop van een softwareprogramma waardoor in de bevolkingsbestanden een veld N of F zou worden voorzien dat initieel voor iedereen op N zou staan. De code F zou worden toegekend wanneer een inwoner het gemeentebestuur schriftelijk zou laten weten dat hij gebruik wenst te maken van de faciliteitenregeling.

De toezichthoudende overheid vernietigde die beslissingen, omdat de interpretatie van de taalwetgeving die leidt tot een beperkte taalregistratie volgens haar niet in overeenstemming is met de voorrang die aan het Nederlands moet worden gegeven op basis van artikel 4 van de Grondwet, noch met de artikelen 25, 26 en 27 van de Taalwet bestuurszaken, zoals die worden geïnterpreteerd in de omzendbrieven van de Vlaamse overheid.

In de arresten 241.512, 241.513 en 241.514 van 15 mei 2018, herbevestigt de Algemene Vergadering echter haar interpretatie van de Taalwet bestuurszaken zoals verwoord in de reeds vermelde arresten van 20 juni 2014. De Raad schorste de vernietigingsbeslissingen van de minister in de beroepen van de gemeenten Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem.

Het beroep van de gemeente Kraainem en een inwoner werd afgewezen, omdat de toezichthoudende overheid geen vernietigingsbeslissing had genomen, maar enkel een brief met haar visie had gestuurd. Het eindarrest is nog niet gevallen.

Rapport d'activités 2016 - 2019

Ce rapport d’activités couvre les années 2016-2019, une période de quatre ans au lieu de deux comme les rapports précédents. Ce choix a été motivé par des raisons techniques.