Doctrine

Livres

Auteur
Titre
Éditeur
ALEN A., SOTTIAUX S.
Taaleisen juridisch getoetst
Kluwer, 2009
BLANPAIN R.
Het taalgebruik voor de arbeidsverhoudingen
die Keure, 2011
CLEMENT J.
Taalvrijheid, bestuurstaal en minderheidsrechten. Het Belgisch model
Intersentia, 2003
DEWEERDT I.
Taalgebruik in het bedrijfsleven
Maklu, 2010
DIRIX E., BALLON G.L.
Factuur
Wolters Kluwer, 2012
GOSSELIN F.
L’emploi des langues en matière administrative. Les lois coordonnées du 18 juillet 1966
Wolters Kluwer, 2003
JANSSENS R.
Meertaligheid als opdracht. Een analyse van de Brusselse taalsituatie op basis van Taalbarometer 4
VUB-Press, 2018
JANSSENS R.
Taalgebruik in Brussel, Brusselse Thema's nr. 8
VUB-Press, 2001
JUDO F., DE PELSMAEKER T., DERIDDER L., VANDENDRIESSCHE F., PROOT J.
Taalgebruik in bestuurszaken
die Keure, 2004
KOPPEN J., DISTELMANS B., JANSSENS R
Taalfaciliteiten in de Rand. Ontwikkelingslijnen, conflictgebieden en taalpraktijk, Brusselse Thema’s nr. 9
VUB-Press, 2002
VAN SANTEN T
Lokale en regionale politiek. Het taalprobleem in België. (G)een oplossing mogelijk (?)
Vanden Broele, 2002
VELAERS J.
Het gebruik van de talen, in De bevoegheidsverdeling in het federale België, deel 12
die Keure, 2002

Documentation juridique

Auteur
Titre
Périodique
BERNAERTS J.
Meertaligheid in de contacten tussen eentalige plaatselijke diensten en anderstalige inwoners
TBK, 2019, nr. 6, p. 307-328
DESOLRE G.
Le Conseil d'État et le bilinguisme externe des services, prévu par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. Une interprétation téléologique.
J.T. 2001, p. 2-4
DESOLRE G., OLBRECHTS R.
Beschouwingen bij het advies van de drie professoren betreffende de toepassing van artikel 34, § 1, derde lid van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken
CDPK, 1998, p. 54-70
GOETHALS K.
De wijziging van artikel 53 van de Bestuurstaalwet in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie: Babylonische verwarring troef ?
CDPK, 2018, p. 70-78
ISTASSE C.
Les circulaires flamandes relatives à l'emploi des langues en matière administrative
CRISP, 2016/1, nr. 2286-2287 p. 5-105

Sites web

Titre
Site web
Centre d'Information, de Documentation et de Recherche sur Bruxelles
Commission permanente de Contrôle linguistique