Algemene verkoopsvoorwaarden

Terug naar het overzicht

De algemene verkoopsvoorwaarden worden veelal meegestuurd met de factuur of staan afgedrukt op de achterkant. Algemene voorwaarden brengen duidelijkheid over de rechten en plichten van beide partijen (leverancier – consument). Zij moeten daarom al gekend zijn vooraleer de handelstransactie wordt afgesloten en voor het versturen van de factuur.

Precontractuele informatie wordt geregeld in het consumentenrecht. Artikelen VI.2 en VI.3 van het Wetboek Economisch Recht beschermen de consument door de bedrijven een informatieverplichting op te leggen vóór het sluiten van de overeenkomst. Men denke aan informatie over de aansprakelijkheid, garantie, klantentermijnen, bedenkingstermijnen, wijze van betaling, geschillenregeling …

Die informatie moet in duidelijke en begrijpelijke taal aan de klant worden meegedeeld. Dit betekent in eerste instantie dat de algemene verkoopsvoorwaarden beschikbaar moeten zijn in de taal van het gebied. Dit is immers in principe ook de taal van de klant. Maar dit betekent ook dat de algemene voorwaarden moeten worden aangeboden in een taal die de tegenpartij begrijpt, bijvoorbeeld een taal die in onderling overleg werd vastgelegd met de klant. Dit hoeft niet noodzakelijk de taal van zijn woonplaats of zijn gebruikelijke taal te zijn. Het consumentenrecht laat zo meer ruimte voor het gebruik van andere talen dan de taalwetgeving in bestuurszaken.

Voor meer informatie over de wetgeving inzake precontractuele informatie: FOD Economie

Voor vragen en klachten kunt u ook terecht bij het Meldpunt van de FOD Economie.

Logo van het Meldpunt van de Fod Economie