Taalkeuze en taalregistratie

Activiteitenverslag 2020-2021

Terug naar het overzicht

Op basis van artikel 25 van de Taalwet bestuurszaken kunnen inwoners van de randgemeenten vragen om het Frans te gebruiken in hun contacten met hun gemeentebestuur. Het gemeentebestuur moet dit verzoek in principe inwilligen. Er werd tijdens de overzichtsperiode 2020-2021 meermaals aan de dienst gevraagd in hoeverre zij ook bij andere diensten dit recht kunnen inroepen. Een vraag die niet alleen de inwoners, maar ook de administratieve diensten zelf bezighoudt. En net zoals in de vorige overzichtsperiode werd ook nu weer de registratie van de taalkeuze aangekaart.