Webapplicaties

Activiteitenverslag 2016-2019 - Taalwetgeving in een digitale maatschappij

Terug naar het overzicht

In januari 2019 ontving de adjunct van de gouverneur een klacht over een applicatie op de website van de FOD Financiën. De bedrijfsleider van een firma gevestigd in een randgemeente had opgemerkt dat de adresgegevens van zijn bedrijf in het UBO-register in het Frans werden weergegeven. Vermits het bedrijf gevestigd is in het Nederlandstalige taalgebied en de oprichtingsstatuten in het Nederlands werden neergelegd bij de griffie van de bevoegde rechtbank, moeten die gegevens volgens hem eveneens in het Nederlands worden weergegeven in het register.

Het UBO-register is een gecentraliseerde databank die bepaalde informatie bevat over de uiteindelijke begunstigde van juridische entiteiten zoals vennootschappen, vzw’s en stichtingen. Elke burger kan het raadplegen wat de vennootschappen betreft. De applicatie wordt beheerd en aangeboden door de FOD Financiën.

De FOD Financiën moet als centrale dienst zijn berichten en mededelingen aan het publiek in het Nederlands en het Frans stellen op basis van artikel 40 van de Taalwet bestuurszaken. Dit is ook het geval voor de formulieren. Formulieren die gedownload worden van een website krijgen volgens de Vaste Commissie voor Taaltoezicht het karakter van een betrekking met een particulier. Centrale diensten moeten dan volgens artikel 41 van de Taalwet bestuurszaken de taal van de particulier gebruiken, voor zover die taal het Nederlands, Frans of Duits is.

De voorzitter van de FOD Financiën meldde ons dat het informaticasysteem geen zicht had op de gebruikelijke taalkeuze van de gebruiker. De site is beschikbaar in vier talen, nl. het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels. De taalkeuze die de bezoeker bij de start van zijn bezoek aan de website maakt, bepaalt de taal van de geraadpleegde pagina’s tijdens dit bezoek. Wie dus het Nederlands aanklikt, zal de gegevens in het UBO-register in het Nederlands op zijn scherm krijgen. Wie kiest voor het Frans, krijgt een volledig Franstalige interface. Als de gebruiker echter kiest voor de Engelstalige versie van de site, dan zal het informaticasysteem op willekeurige basis een keuze maken uit de beschikbare straat- en gemeentenamen, hetzij de Franstalige of de Nederlandstalige. De screenshots die klager doorstuurde, toonden aan dat hij bij de start van zijn bezoek aan de site voor het Engels had gekozen.

Bij de opbouw en structuur van de applicatie werd er volgens de adjunct van de gouverneur voldoende rekening gehouden met de algemene inrichting van de taalwetgeving, opdat de voorschriften die van toepassing zijn op de centrale diensten worden nageleefd. Men baseert zich hiervoor op de taalkeuze die de bezoeker maakt bij de aanvang van de raadpleging. Er is binnen de applicatie op dat ogenblik geen informatie-uitwisseling met andere platformen zoals de Kruispuntbank der Ondernemingen, een databank die beheerd wordt door de FOD Economie. Volgens de adjunct van de gouverneur kan het de dienst niet worden aangerekend dat bepaalde gegevens (op willekeurige basis) in het Frans worden weergegeven wanneer men bij een specifiek bezoek kiest voor de Engelstalige interface.