Waar?/Binnen welke geografische grenzen geldt de bevoegdheid?

Het ambtsgebied van de adjunct van de gouverneur is beperkt tot de 6 randgemeenten met bijzonder taalstatuut, gelegen in de provincie Vlaams-Brabant, in de Vlaamse Rand rond Brussel. Het gaat om Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem.

De zes randgemeenten vormen geen aaneengesloten geheel.

Taalwet bestuurszaken (SWT), artikel 7

Vlaamse Rand en randgemeenten

In de Vlaamse Rand zijn niet alle gemeenten ‘randgemeenten’.

Randgemeenten

De zogenoemde ‘randgemeenten’ worden opgesomd in artikel 7 van de Taalwet bestuurszaken. Het zijn Vlaams-Brabantse gemeenten, gelegen aan de rand van Brussel, maar met een speciaal taalstatuut.

Het betreft de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem.

Zij vormen een aparte groep binnen de faciliteitengemeenten en werden aanvankelijk, bij de definitieve vastlegging van de taalgebieden, ingedeeld in een afzonderlijk administratief arrondissement. De toenmalige (unitaire) provincie Brabant werd toen immers ingedeeld in de arrondissementen Leuven, Halle-Vilvoorde, Nijvel, Brussel en het ‘arrondissement randgemeenten’. Met de staatshervorming van 1970, werd dit arrondissement opgeheven door de indeling in 4 taalgebieden op te nemen in de Grondwet.

Concreet werd de provincie Brabant gevormd door gemeenten uit het Nederlandse en het Franse taalgebied en het tweetalige taalgebied. Brabant werd op 1 januari 1995 gesplitst in de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. De Brusselse gemeenten werden niet meer ingedeeld bij een provincie.

Vlaamse Rand

Het concept ‘Vlaamse Rand’ verwijst naar een groter aantal gemeenten, die of grenzen aan een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of aan een van de zes randgemeenten.

De Vlaamse Rand is geen bestuurlijke indeling als dusdanig zoals de provincies, gemeenten of arrondissementen. Wel is er, volgens de Vlaamse regering, in die gemeenten nood aan een geïntegreerde aanpak, rekening houdend met hun specifieke context van taaldiversiteit, internationalisering en suburbanisatie. Die aanpak wordt geconcretiseerd door samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, vzw de Rand en de Vlaamse Overheid.

In totaal gaat het om 19 gemeenten, nl.

 • de 6 randgemeenten met speciaal taalstatuut
 • en 13 taalhomogene gemeenten: Asse, Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Hoeilaart, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde en Zaventem.

Die gemeenten worden op hun beurt onderverdeeld in vier subgroepen: tewerkstellingsgemeenten, residentiële gemeenten, semi-urbane gemeenten en semi-rurale gemeenten.

  Wat?/Waarvoor is de adjunct van de gouverneur bevoegd?

  De bevoegdheden van de adjunct van de gouverneur betreffen de naleving van de wetten en verordeningen op het gebruik van de talen in de zes randgemeenten voor:

  • bestuurszaken
  • onderwijs
  • bedrijfsleven (sociale betrekkingen en officiële documenten)

  Gedetailleerde informatie over deze taalregeling