De Taalwet bestuurszaken is van toepassing op de administratieve handelingen van de schooloverheden.

“Artikel 1, § 1 – Deze gecoördineerde wetten zijn toepasselijk:

4° op de administratieve handelingen van de rechterlijke macht, van dezer medewerkers en van de schooloverheden.”

Dit betekent bijvoorbeeld dat de administratieve contacten met de gemeentebesturen en de centrale overheid in het Nederlands moeten gebeuren. Dit geldt ook voor de schooloverheden van de vrije scholen.

De Taalwet bestuurszaken geldt niet voor het onderwijzend personeel wanneer zij hun ambt als opvoeder uitoefenen. Dan moeten zij de taalvoorschriften van de Onderwijstaalwet toepassen.