Bestuurszaken

Terug naar overzicht

Federale overheid

Gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Titel III – Gebruik van de talen – van toepassing op de diensten van de Vlaamse Gemeenschap, de regering van de Franse Gemeenschap en van de Waalse regering
Wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen
Hoofdstuk VI, artikelen 23, 33, 34, 35, 36 en 37 – van toepassing op de diensten van de Brusselse regering

Vlaamse overheid

Taalwet bestuurszaken (SWT)
Bepaalde wijzigingen in artikelen 15, 49, 53 en 53 bis gelden alleen in het Vlaams Gewest.

Franse Gemeenschap

Taalwet bestuurszaken (SWT)
Bepaalde wijzigingen in de artikelen 53 en 53bis gelden enkel in het Waals Gewest