Hof van Cassatie - arrest C.18.0132.F/1 van 6 december 2018

Dit arrest is alleen beschikbaar in het Frans.